Specjalista ds. rekrutacji

o pracy w branży HR

Jakich błędów nie popełniać podczas pisania CV?

jakich blędów nie popełniać podczas pisania cvPrzede wszystkim zacznijmy od tego, że każde Curriculum Vitae powinno być przygotowane pod konkretną ofertę pracy. Następnie bezwzględnie należy wystrzegać się poniższych, najczęściej popełnianych przez kandydatów błędów.

1)Dane osobowe. Zdjęcie do CV musi by profesjonalne, aplikacja ze zdjęciem mającym charakter prywatny od razu jest odrzucana. Kolejną istotną sprawą jest adres mailowy. Poważny kandydat postara się o maila rozpoczynającego się jego imieniem i nazwiskiem oraz mającego właściwą domenę. Absolutnie należy wystrzegać się e-maili typu ksywka@…, albo ….@profilrandkowy.pl

2)Błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne. Nie do przyjęcia jest, wysłanie CV z błędami. Nie dość, że jest to wyrazem szacunku to jeszcze świadczy, albo o niedbalstwie, albo o niewiedzy, albo o zbytnim pośpiechu i roztrzepaniu.

3)Zbyt mało konkretne informacje. Specjaliści ds. rekrutacji oczekują zwięzłych informacji i konkretów. Nie należy rozpisywać się zbyt mocno, ale wyszczególnić wszystkie te fakty dotyczące naszej osoby, które zainteresują przyszłego pracodawcę i będą odpowiadać wymaganiom stawianym w konkretnej rekrutacji.

4)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Aplikacja bez zamieszczonej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych)” w ogóle nie będzie uwzględniona, a kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji.

I na koniec najważniejsza rada: bezwzględnie należy wystrzegać się „koloryzowania” na temat swojego doświadczenia, wykształcenia, umiejętności itd. Informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych z pewnością zostaną zweryfikowane przez specjalistę ds. rekrutacji.

Jak specjalista rekrutacji wykorzystuje pytania behawioralne?

Metoda behawioralna jest wykorzystywana w procesach rekrutacyjnych od dawna. Specjaliści HR wykorzystują ją na rozmowach kwalifikacyjnych do weryfikacji umiejętności i doświadczenia kandydatów. U podstaw pytań behawioralnych leży przesłanka zakładająca zależność między przebytymi doświadczeniami, a ich wpływem na podejmowane decyzje w przyszłości.

metoda behawioralna w rekrutacjiPytania behawioralne to rodzaj pytań, który jest bardzo lubiany przez specjalistów rekrutacji ponieważ dzięki nim potrafią zweryfikować deklarowane umiejętności czy doświadczenia oraz ocenić poziom prawdomówności kandydata. Jeśli kandydat w swoim CV lub liście motywacyjnym zapewnia o perfekcyjnym wyczuciu klienta i radzeniu sobie nawet z trudnymi jednostkami, metoda behawioralna jest w stanie zbadać jego umiejętności. W jej ramach specjalista HR prosi kandydata o szczegółowe opisanie takiej sytuacji – jakie zarzuty zostały przez klienta wypowiedziane i jak kandydat na nie zareagował. Takie „hr-owe” zagrania wprowadzone w tok luźniej, ale jednak rozmowy kwalifikacyjnej weryfikują także jak dany kandydat reaguje na stres.

Pytania behawioralne to bardzo skuteczne narzędzie weryfikacji w rękach doświadczonego HR-owca. Z ich pomocą jest on w stanie w prosty sposób sprawdzić prawdziwość deklarowanych sukcesów czy osiągnięć. Kilka pytań doprecyzowujących np. o szczegóły lub detale z danego wydarzenia odwołują się do pamięci długotrwałej. Jeśli kandydat próbuje zafałszować swój obraz, jego reakcje na takie pytania zostaną wychwycone przez wprawne oko specjalisty rekrutacji. Dzięki pytaniom behawioralnym rekruter jest w stanie ocenić szczerość i uczciwość danego kandydata.

Psychologia w rekrutacji

psychologiczne podejscie do rozmowy rekrutacyjnejRekrutacja to złożony proces. Specjaliści ds. rekrutacji w swojej pracy wykorzystują wiele technik i dziedzin naukowych. A wszystko po to, by w taki sposób dobrać ludzi do danej firmy, by zatrudniony nowy pracownik szybko przyniósł przedsiębiorstwu wymierny zysk. Należy także pamiętać, że proces rekrutacji jest także częścią budowania wizerunku zewnętrznego firmy.

Specjaliści ds rekrutacji w swojej pracy często wykorzystują psychologiczne podejście, w ramach którego wykorzystywane są dwie metody psychologiczne. Pierwszą jest behawioryzm, rozumiany przez reakcje, które generują bodźce płynące z środowiska zewnętrznego. Drugą są teorie pscyhodynamiczne, które koncentrują się na procesach nieświadomych w budowaniu i funkcjonowaniu osobowości. Kluczowe w tym podejściu są mechanizmy obronne.

W procesie rekrutacji te dwa podejścia wzajemnie się uzupełniają. W ramach behawioralnej metody przeprowadzana jest np. rozmowa, w której oceniamy doświadczenie zawodowe kandydata poprzez analizę jego podejścia do konkretnych sytuacji na poprzednich stanowiskach.

Druga teoria psychologiczna rekrutacji, oparta na teorii psychodynamicznej, wykorzystywana jest gdy kandydat nie posiada jakiegokolwiek doświadczenia. Wówczas w ramach rozmowy, stawiamy kandydata przez sytuacją problematyczną i obserwujemy stopień zaangażowanie, użyte metody i efekt końcowy procesu uporania się z nią.

Wykwalifikowany specjalista ds rekrutacji jest świadomy możliwości wykorzystania psychologii w procesie rekrutacji.

Nowy sposób rekrutacji – Assessment Centre 

Pracodawcy oczekują coraz trafniejszego doboru kandydatów do konkretnego stanowiska. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk kierowniczych i zarządzających. Przed specjalistami stają coraz większe wyzwania. By sprostać wyzwaniom specjaliści do spraw rekrutacji coraz częściej wykorzystują Assessment Centre.

Assessment Centre to stosunkowo nowa procedura rekrutacji, która poprzez szereg działań ma za zadanie sprawdzenie kompetencji deklarowanych przez kandydatów w praktyce. Mimo że system Assessment Centre początkowo wykorzystywano głównie w dodatkowej weryfikacji kandydatów na wyższe stanowiska, aktualnie procedury te stosuje się także w rekrutacji osób także na niższe szczeble.

W ramach praktyk Assessment Centre szczegółowej analizie i wnikliwej ocenie poddawane są kompetencje konkretnego kandydata na konkretne stanowisko. W tym celu przeprowadzane są serie ćwiczeń symulacyjnych oraz wywiadów kompetencyjnych. By dobrze zweryfikować kandydata pierwszoplanowo należy określić obowiązki i kompetencje, jakie są oczekiwane na danym stanowisku. Następnie na postawie różnorodnych ćwiczeń, kandydat zostaje postawiony przed rzeczywistymi zadaniami sprawdzającymi konkretne kompetencje kandydata. Assessment Centre to idealny sposób na weryfikację takich kompetencji jak: podejmowanie decyzji, zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych czy przywódczych.

Specjalista ds. rekrutacji  – jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Rozmowa kwalifikacyjna to kluczowy etap rekrutacji. Nie od dziś zaś wiadomo, że firmę tworzą ludzie i to od ich pracy, zaangażowania i umiejętności zależy jej rozwój na rynku. By właściwie ocenić kandydata należy prawidłowo przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna – przygotuj pytania 

W zależności od stanowiska na jakie odbywa się rekrutacja, najlepiej przygotować kilka zastawów pytań do kandydata. Ważne by, nie stanowiły one twardych wytycznych, a były jedynie
drogowskazami. Profesjonalny specjalista ds. rekrutacji prowadzi rozmowę w sposób naturalny, posiłkując się jedynie wcześniej przygotowanymi pytaniami.

Rozmowa kwalifikacyjna – rodzaj pytań

Rodzaj pytań powinien odzwierciedlać niezbędne umiejętności potrzebne na danym stanowisku, o które ubiega się kandydat. Warto zaplanować listę cech i zdolności idealnego kandydata. Na jej podstawie prowadź rozmowę kwalifikacyjną w taki sposób, by ocenić czy dany kandydat jest właścicielem cech idealnych.

Rozmowa kwalifikacyjna – o co nie pytać

W standardzie rozmów kwalifikacyjnych uznaje się, że każde pytanie ma czemuś służyć i powinno być uzasadnione i związane z stanowiskiem, na które aplikuje kandydat. Nie praktykuje się zadawania pytań o stan cywilny, dzieci i plany rodzinne. Za dyskryminujące odebrane mogą być pytania o stan orientację seksualną, wyznanie religijne, poglądy polityczne, stosowane używki czy przebyte choroby.

Katar u niemowlaka

b77Katar to dla niemowlaka gorsza choroba niż np. zapalenie płuc. Powie Wam o tym zarówno lekarz, jak i matka, która obydwie choroby dobrze zna. Katar to nic poważnego, jednak dla dziecka zatkany nosek wiąże się z problemami ze snem, z jedzeniem i ogólnym końcem świata. W naszej niedługiej, bo dopiero rocznej historii przechodziliśmy już dwa katary i właśnie zaczął się trzeci. Pierwsze noce są najgorsze. Maluch budzi się co chwilę i płacze. Dzisiejszej nocy od 12:00 do 2:00 córka budziła się przeciętnie co dziesięć minut i to z dużym płaczem. Uspokajało ją wzięcie na ręce i ululanie, jednak po kolejnych dziesięciu minutach znów była powtórka z rozrywki.

W nocy spałam nieco ponad dwie godziny, mąż tylko odrobinę więcej. Nie „śpimy” już od czwartej rano, więc możecie sobie wyobrazić w jakim jesteśmy stanie. Zmęczenie zmęczeniem, a tu niestety trzeba iść do pracy i skupić się na obowiązkach. Na dziś mam umówione dwie rozmowy rekrutacyjne, więc muszę być w stanie się skupić. Mam nadzieję, że pomogą mi hektolitry kawy, które planuję w siebie wtankować tuż po przekroczeniu progu biura. Na spotkaniach muszę być zwarta i gotowa, reszta dnia może upłynąć mi w marazmie i na próbach dotrwania do końca dnia pracy. Oby tylko zbliżająca się noc była lepsza, bo drugiej takiej nie wytrzymam.

Organizacja miejsca pracy

Gdy organizujemy sobie miejsce pracy w biurze musimy pamiętać o charakterze wykonywanego przez nas zajęcia. Inaczej wyglądało będzie stanowisko pracy specjalisty ds. rekrutacji, inaczej lekarza czy nauczyciela. Warto wydzielić sobie przestrzeń w taki sposób, by pracując mieć poczucie posiadania własnego miejsca. To my pracować będziemy na danej przestrzeni i warto zadbać o to, by uczynić ją naszą strefą komfortu. Lubimy minimalizm i porządek? Pochowajmy wszystkie zbędne akcesoria do szafek i szuflad biurka. Nie wyobrażamy sobie pracy bez ozdóbek, drzewek szczęścia i poprzyklejanych wszędzie karteczek samoprzylepnych? Zróbmy ze swojego biurka mały kramik z bibelotami – nikomu nie ma prawa on przeszkadzać, o ile my czujemy się w nim dobrze i dobrze wykonujemy swoją pracę.

a13W organizacji miejsca pracy warto wykorzystać 5 następujących kroków:

a)      wyeliminuj zbędne rzeczy – usuń wszystko, co niepotrzebne: niewykorzystywane dokumenty, książki i korespondencję. Nawet, gdy jesteśmy fanami pamiątek, w naszym miejscu pracy postarajmy się jednak ograniczyć rzeczy osobiste. Wystarczą 1-2 ramki ze zdjęciami bliskich czy laurka dziecka z przedszkola. Warto pamiętać, by uporządkować nie tylko przestrzeń na biurku, ale również ściany.

b)      pamiętaj o ergonomii – to, z czego korzystasz często powinno być najłatwiej dostępne.

c)       zadbaj o odpowiednią wielkość biurka i odpowiednio ją dostosuj

d)      oświetlenie – w przypadku światła naturalnego najlepsze warunki zapewni nam okno z lewej strony biurka (w przypadku osób leworęcznych: z prawej strony). Sztuczne oświetlenie powinno mieć jasną i ciepłą barwę.

e)      wygoda – długotrwałe siedzenie przy biurku bardzo obciąża kręgosłup, więc zadbajmy o wygodny fotel biurowy, który choć trochę będzie odciążał nasz układ kostny.

Lubię poanalizować

z77

W pracy w dziale rekrutacji najbardziej lubię moment spotkania z potencjalnymi kandydatami na wolne stanowiska pracy. Uwielbiam obserwować zachowanie ludzi w stresujących sytuacjach, analizować ich gesty i słowa. Lubię też wyobrażać sobie ich życie, to jakimi są ludźmi, co ich cieszy, a co martwi. Chyba właśnie przez te elementy psychologiczne w zawodzie specjalisty ds. rekrutacji wybrałam akurat ten zawód, specjalista ds. rekrutacji Tomaszów Mazowiecki.

W zachowaniu niemal każdego kandydata odwiedzającego naszą firmę da się zauważyć pewne oznaki zdenerwowania. U jednych są bardziej widoczne, u innych mniej, jednak prawie zawsze występują. Niektórzy ludzie na siłę starają się wyglądać na wyluzowanych i odstresowanych, jednak pewne niuanse w ich zachowaniu udowadniają, że spokój jest tylko pozorny. Może to być nerwowe mruganie, kręcenie stopą, przebieranie palcami lub brak możliwości skupienia się na czymkolwiek.

O wiele bardziej podatne na stres wydają się być kobiety. Po nich widać, że się denerwują. To chyba naturalne, skoro kobiety uważane są za bardziej emocjonalne od mężczyzn, a zdenerwowanie to przecież emocja. Niedługo zbliża się u nas kolejna rekrutacja, dlatego już nie mogę się doczekać. Ach, jak ja to lubię!

Rekrutacja na studia

Specjaliści ds. rekrutacji kojarzą się Wam zazwyczaj z osobami pracującymi w działach zarządzania zasobami ludzkimi w dużych firmach i przedsiębiorstwach. Nie jest to skojarzenie błędne, jednak pamiętać należy, że specjalista zatrudniony może być również w innym miejscu – na uczelni. Ja od paru dobrych lat przez parę miesięcy w roku kalendarzowym zmieniam się w specjalistę od rekrutacji studentów na Uniwersytecie Śląskim. Mieszkam w Siemianowicach Śląskich, więc każdego dnia muszę dojechać do pracy około 10 kilometrów, specjalista ds. rekrutacji Siemianowice Śląskie.

q77Często ludzie pytają mnie na czym polega rekrutacja na studia, dlatego postanowiłem co nieco o niej napisać. Otóż, proces rekrutacji składa się z pięciu etapów:

Etap I – REJESTRACJA. Na naszej IRK kandydat na studia musi się zalogować, do czego najczęściej wykorzystywany jest numer PESEL. Rejestracja jest intuicyjna i dobrze opisana, więc prawdopodobieństwo błędnego wypełnienia formularza jest raczej znikome.

Etap II – OPŁATA REKRUTACYJNA. Postępowanie rekrutacyjne jest na Uniwersytecie Śląskim odpłatne. Jest to kwota z góry ustalona przez uczelnię i w roku akademickim 2014/2015 wynosiła 80 zł (150 zł w przypadku niektórych kierunków).

Etap III – PODANIE WYNIKÓW MATURALNYCH – ten punkt jest oczywisty i nie trzeba go tłumaczyć.

Etap IV – KWALIFIKACJA KANDYDATÓW. Po pewnym czasie od zamknięcia rejestracji uczelnia podaje listy rankingowe.

Etap V – ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW. Jeżeli kandydat znajdzie się na liście rankingowej na miejscu dającym możliwość przyjęcia na dany kierunek studiów, pozostaje mu tylko złożenie dokumentów.

Dobry pracodawca to skarb

w76Osoby wysyłające nam swoje CV tuż przed świętami Bożego Narodzenia na pewno liczą na to, że w związku ze zbliżającym się czasem wielkiej radości pracodawca postanowi dać komuś szansę na dobrą pracę. Tylko to tłumaczy fakt, że w grudniu dostajemy o wiele więcej dokumentów aplikacyjnych niż w ciągu całego roku kalendarzowego. Ich liczba przekracza nawet tą ze stycznia, która związana jest z postanowieniami noworocznymi.

Nasz prezes nie należy oczywiście do osób, na które święta wpływają w jakikolwiek sposób. Po nim w ogóle nie widać, że zbliżają się święta. Cały czas pozostaje surowy i spięty. Uśmiech na jego twarzy widziałam tylko raz – gdy w dniu jego imienin wszyscy pracownicy odśpiewali mu „Sto Lat” i wręczyli prezent w postaci drogiego zegarka.

Od kiedy pracuję na stanowisku specjalistki ds. rekrutacji Słupsk, nigdy nie spotkałam się z sytuacją, by prezes podjął nieprzemyślaną decyzję lub sugerował się subiektywnymi poglądami odnośnie jakiejś sprawy. Chociaż nie jest typem towarzyskim to trzeba mu przyznać, że jest najbardziej sprawiedliwym człowiekiem, jakiego można sobie wymarzyć. Nikogo nie wyróżnia i potrafi być surowy nawet w stosunku do kadry kierowniczej. Gdyby tylko był nieco bardziej pogodny i uśmiechnięty to mógłby uchodzić za pracodawcę idealnego.

« Older posts