Specjalista ds. rekrutacji

o pracy w branży HR

Month: Maj 2018

Rekrutacja – niełatwa praca

rekrutacjaBycie rekruterem wcale nie jest przyjemną i lekką pracą. Dokumenty nadsyłane w procesie rekrutacji muszą zostać sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym. To specjalista ds. rekrutacji decyduje czy dana aplikacja spełnia wymagania ogłoszenia, czy też zostaje odrzucona.

Aby przeprowadzić rzetelny proces rekrutacji potrzeba mnóstwa czasu i wkładu pracy. Ponadto rekruter musi mieć pewną intuicję co do oszustów podających się za fachowców, przedstawiających fałszywe referencje czy uprawnienia.

Dodatkowo specjalista ds. rekrutacji powinien umieć rozmawiać z ludźmi, być otwarty, ale również wnikliwy. Wybór kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji nie może być losowy. Dlatego też osoba rekrutująca powinna posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą oceny kompetencji kandydatów na podstawie wymagań rekrutacyjnych.

Biorąc pod uwagę rozległość umiejętności jakimi musi wykazać się specjalista rekrutacji to zawód niezmiernie wymagający. Dodatkowo osoba ta nie może dawać po sobie poznać na ile kandydat się jej spodobał, a jednocześnie musi umieć odmówić kandydatowi mimo rozmaitych sympatii.

Zatrudnienie to wyzwanie

zatrudnianie pracownikówZatrudnienie pracownika w przedsiębiorstwie to nie lada wyzwanie. Nowe miejsce pracy, przygotowanie całej otoczki socjalnej to tylko element tego przedsięwzięcia. Najważniejsze to znaleźć właściwych kandydatów i wśród nich wybrać tego najlepszego. To zadanie dla osoby zatrudnionej jako specjalista do spraw rekrutacji.

Taki specjalista może być pracownikiem przedsiębiorstwa lub wykonywać konkretne zlecenie sam będąc zatrudniony przez agencję pracy. Ponieważ obecnie mamy coś na kształt pracowniczego rynku pracy, czyli zmniejszenie się popytu na zatrudnienie w naszym kraju, dlatego też osoba rekrutująca ma trudniejsze zadanie. Wszystko także zależy od stanowiska na które się poszukuje oraz oferty finansowej ze strony pracodawcy.

Są jednak z naszym kraju regiony, gdzie pomimo nawet podwyższenia zarobku nie ma kandydatów na specjalistyczne stanowiska pracy. Wówczas to specjalista do spraw rekrutacji poszukuje pracownika z innych regionów lub nawet spoza kraju. Dlatego też osoby rekrutujące pracowników powinni znać co najmniej jeden język obcy. Nie tylko jest on istotny w stosunku do pracownika, ale także i wobec pracodawcy. Przecież wielu obcokrajowców jest menadżerami czy właścicielami firm w Polsce.

Wielkie przedsiębiorstwa

rektutacja do dużych przedsiębiorstwMałe i średnie firmy nie mają wielu stanowisk pracy, które są obecne w wielkich przedsiębiorstwach. Ażeby ułatwić im jednak codzienną egzystencję stworzono wiele wyspecjalizowanych firm oferujących konkretne usługi zewnętrze. Może być księgowość, usługi ochrony, sprzątania ale także i usługi związane z rekrutacją pracowników. Oczywiście i wielkie przedsiębiorstwa korzystają z usług takich firm, jednakże z założenia są one dedykowane firmom małym i średnim.

Zatrudniony w takich firmach specjalista do spraw rekrutacji ma bardzo wyspecjalizowane zajęcie. Ponieważ zazwyczaj pracuje tam więcej pracowników rekrutacji, dlatego też dzielą się oni poszczególnymi branżami. I tak na przykład jeżeli ktoś poszukuje  pracownika związanego z transportem, na przykład kierowcę samochodów ciężarowych, to trafia do innej osoby niż podczas poszukiwania pracownika z branży informatycznej. Jest to znaczące ułatwienie.

Poza tym tak wyspecjalizowane firmy tworzą własną bazę danych pracowników, przez co mogą szybko zaoferować klientowi odpowiedniego kandydata lub kandydatkę. Ostateczną decyzję co do zatrudnienia podejmuje osoba z konkretnej firmy. Mówiąc krótko osoba decyzyjna z konkretnego przedsiębiorstwa zamyka cały proces rekrutacji.

Cyrkulacja pracowników w firmie

pracownicyProces rekrutacji nowego pracownika jest niestety długi i to zarówno dla pracodawcy jak i dla samego kandydata. Związane jest to między innymi z faktem iż często na jedno miejsce aplikacje składa wielu kandydatów. Niestety wiele z aplikacji, już na samym starcie, zostaje odrzuconych z przyczyn formalnych. Na przykład na stanowisko pracy inżynierskie przychodzą aplikacje osób bez odpowiedniego wykształcenia. Niestety wielka ilość takich złych i niewłaściwych CV powoduje, że właściwy kandydat może zostać niezauważony.

Dlatego też stanowisko takiej osoby jak specjalista do spraw rekrutacji jest wyjątkowo pożądane, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, gdzie następuje systematyczna cyrkulacja pracowników. Nie chodzi tu o zwolnienia, tylko o dobrowolne odejścia lub przejścia na emeryturę.

Ciekawostką dotyczącą tego stanowiska pracy jest fakt, że może go wykonywać w zasadzie każda osoba bez konieczności posiadania kierunkowego wykształcenia. Oczywiście wymagana jest wiedza z zakresu prawa pracy, podstaw psychologii oraz podobnych, jednak tego typu wiedza śmiało może być nabyta samemu. Zazwyczaj jako specjaliści do spraw rekrutacji pracują kobiety. Być może dlatego, że to jednak panie posiadają tę słynną intuicję.

Znalezienie odpowiedniego pracownika

szukanie pracownikaWzrost zatrudnienia jest dobrym i pożądanym zjawiskiem na rynku pracy. Świadczy on o rozwoju gospodarczym regionu lub kraju. Jednak niestety większe zatrudnienie niesie za sobą pewne techniczne problemy. Chodzi tu przede wszystkim o fakt potrzeby wprowadzenia procesu rekrutacji.

Znalezienie odpowiedniego pracownika wcale nie jest łatwym zadaniem, gdyż należy wybrać z grupy kandydatów tego najlepszego. Zdarzają się jednak wypadki i to coraz częściej, że liczba kandydatów na odpowiednie stanowiska nie odpowiadają nawet liczbie miejsc.

Ażeby ułatwić poszukanie pracy i znalezienie właściwego pracownika stworzono takie stanowisko jak specjalista do spraw rekrutacji. Ze względów oczywistych takie stanowisko będzie występować przede wszystkim w dużych firmach. Natomiast małe przedsiębiorstwa lub instytucje, które przecież także potrzebują nowych pracowników, korzystają najczęściej z  pomocy firm zewnętrznych. Zleca im się po prostu zapotrzebowania na pracownika, a firma zewnętrzna przedstawia ostatecznych kandydatów, bez potrzeby ich wcześniejszej weryfikacji. To właśnie pierwszy etap procesu rekrutacji jest najgorszy, gdyż zazwyczaj co najmniej połowa aplikacji nie spełnia wymogów formalnych.