Awans zawodowy

Sytuacja dotycząca rozwoju zawodowego i awansu specjalistów ds. rekrutacji zatrudnionych w rzeszowskich firmach jest różnorodna i zależy przede wszystkim od wielkości firmy, jej prestiżu i prowadzonej przez nią polityki zatrudnienia, specjalista ds. rekrutacji Rzeszów.

Jeśli specjalista pracuje na samodzielnym stanowisku w niewielkiej firmie, prawda jest taka, że praktycznie nie ma on szansy na awans w firmowej hierarchii zawodowej. W niewielkich firmach stanowiska są obsadzone przez osoby, które w większości przypadków nie mają zamiaru ruszać się gdziekolwiek, a w przypadku zwolnienia się jednego ze stanowisk, prawie natychmiast jest ono obsadzane przez kogoś z zewnątrz, zazwyczaj znajomego prezesa. Dla osób związanych z niewielkimi firmami istnieje jednak możliwość zmiany zawodu z jednoczesną zmianą pracodawcy, na przykład na zawód kierownika ds. personalnych. Awans następuje wtedy jakby poza strukturami jednego przedsiębiorstwa.

Inaczej wygląda sytuacja w firmach o szerokim zasięgu posiadających rozbudowane działy personalne. W tych przedsiębiorstwach specjalista ds. rekrutacji może awansować w kierunku pionowym przez kierownika działu, aż do stopnia dyrektora personalnego. Co ważne, awans w zawodzie specjalisty niekoniecznie oznacza osiąganie kolejnych stopni w hierarchii zawodowej. Często wiąże się on z osiąganiem coraz większej samodzielności w pracy i zwiększaniem udziału w podejmowaniu kluczowych decyzji.