Jakich błędów nie popełniać podczas pisania CV?

Jakich błędów nie popełniać podczas pisania CV?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że każde Curriculum Vitae powinno być przygotowane pod konkretną ofertę pracy. Następnie bezwzględnie należy wystrzegać się poniższych, najczęściej popełnianych przez kandydatów błędów. 1)Dane osobowe. Zdjęcie do CV musi by profesjonalne, aplikacja ze zdjęciem mającym charakter prywatny od razu jest odrzucana. Kolejną istotną sprawą jest adres mailowy...

Czytaj więcej
Za co odpowiada specjalista ds. rekrutacji

Za co odpowiada specjalista ds. rekrutacji

W dzisiejszych czasach bardzo ważnym i potrzebnym zawodem jest specjalista ds. rekrutacji. Jest to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie całościowego procesu rekrutacji do danej firmy. W dużych przedsiębiorstwach osoba ta pracuje na etacie – to znaczy, że odpowiada wyłącznie za rekrutację pracowników do firmy, w której jest zatrudniona. Może pracować również w agencjach HR, które zajmują

Czytaj więcej
Specjalista ds. rekrutacji – jak nim zostać?

Specjalista ds. rekrutacji – jak nim zostać?

Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo ciekawy kierunek studiów. Powinna go ukończyć każda osoba, która marzy o tym, aby zostać headhunterem, czyli specjalistą ds. rekrutacji. Osoby takie zatrudnione są zwykle w agencjach headhunterskich, zajmujących się selekcjonowaniem kandydatów na konkretne stanowiska dla poszczególnych firm. Aby pracować jako specjalista ds. rekrutacji należy wykazać się...

Czytaj więcej
Zwykły dzień pracy rekrutera

Zwykły dzień pracy rekrutera

Osoba na stanowisku specjalista ds. rekrutacji pracująca w agencji headhunterskiej na co dzień ma do czynienia z kandydatami poszukującymi pracy. W zależności od tego, dla jakiego klienta poszukuje pracowników, musi się odpowiednio merytorycznie przygotować do selekcji kandydatów i przeprowadzania z nimi rozmów. Zupełnie inaczej prowadzi się nabór do fabryki zabawek na stanowisko...

Czytaj więcej
Cechy personalne ważne w tym zawodzie

Cechy personalne ważne w tym zawodzie

W każdym zawodzie oprócz formalnego wykształcenia istotne są również cechy osobowe, które predysponują do pracy w zawodzie. W pracy jaką wykonuje specjalista ds. rekrutacji bardzo ważny jest tak zwany „szósty zmysł”. Jest to cecha, która pozwala bez weryfikowania konkretnych danych i dowodów podjąć jakąś decyzję. W przypadku headhuntera ten szósty zmysł dotyczy tego, czy kandydat

Czytaj więcej
Codzienne obowiązki specjalisty ds. rekrutacji

Codzienne obowiązki specjalisty ds. rekrutacji

Osoba na stanowisku specjalista ds. rekrutacji zatrudniona jest zwykle w agencjach headhuntingowych, czyli zajmujących się werbowaniem pracowników do pracy na różnych stanowiskach. Do codziennych obowiązków specjalisty ds. rekrutacji należy przede wszystkim układanie ogłoszeń o pracę i zamieszczanie ich w odpowiednich mediach na podstawie wymagań klienta co do preferowanych pracowników...

Czytaj więcej
Znalezienie odpowiedniego pracownika

Znalezienie odpowiedniego pracownika

Wzrost zatrudnienia jest dobrym i pożądanym zjawiskiem na rynku pracy. Świadczy on o rozwoju gospodarczym regionu lub kraju. Jednak niestety większe zatrudnienie niesie za sobą pewne techniczne problemy. Chodzi tu przede wszystkim o fakt potrzeby wprowadzenia procesu rekrutacji. Znalezienie odpowiedniego pracownika wcale nie jest łatwym zadaniem, gdyż należy wybrać z grupy kandydatów tego...

Czytaj więcej
Cyrkulacja pracowników w firmie

Cyrkulacja pracowników w firmie

Proces rekrutacji nowego pracownika jest niestety długi i to zarówno dla pracodawcy jak i dla samego kandydata. Związane jest to między innymi z faktem iż często na jedno miejsce aplikacje składa wielu kandydatów. Niestety wiele z aplikacji, już na samym starcie, zostaje odrzuconych z przyczyn formalnych. Na przykład na stanowisko pracy inżynierskie przychodzą aplikacje osób

Czytaj więcej
Wielkie przedsiębiorstwa

Wielkie przedsiębiorstwa

Małe i średnie firmy nie mają wielu stanowisk pracy, które są obecne w wielkich przedsiębiorstwach. Ażeby ułatwić im jednak codzienną egzystencję stworzono wiele wyspecjalizowanych firm oferujących konkretne usługi zewnętrze. Może być księgowość, usługi ochrony, sprzątania ale także i usługi związane z rekrutacją pracowników. Oczywiście i wielkie przedsiębiorstwa korzystają z usług takich...

Czytaj więcej
Zatrudnienie to wyzwanie

Zatrudnienie to wyzwanie

Zatrudnienie pracownika w przedsiębiorstwie to nie lada wyzwanie. Nowe miejsce pracy, przygotowanie całej otoczki socjalnej to tylko element tego przedsięwzięcia. Najważniejsze to znaleźć właściwych kandydatów i wśród nich wybrać tego najlepszego. To zadanie dla osoby zatrudnionej jako specjalista do spraw rekrutacji. Taki specjalista może być pracownikiem przedsiębiorstwa lub wykonywać...

Czytaj więcej
Rekrutacja – niełatwa praca

Rekrutacja – niełatwa praca

Bycie rekruterem wcale nie jest przyjemną i lekką pracą. Dokumenty nadsyłane w procesie rekrutacji muszą zostać sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym. To specjalista ds. rekrutacji decyduje czy dana aplikacja spełnia wymagania ogłoszenia, czy też zostaje odrzucona. Aby przeprowadzić rzetelny proces rekrutacji potrzeba mnóstwa czasu i wkładu pracy. Ponadto rekruter musi mieć pewną...

Czytaj więcej
Rekrutacja w agencji pracy

Rekrutacja w agencji pracy

Agencje pracy i pośrednictwa zatrudnienia poza personelem technicznym zatrudniają osoby z kwalifikacjami w dziedzinie rekrutacji. Specjaliści ds. rekrutacji odpowiadają za prowadzenie procesu rekrutacji, spotkania z kandydatami, przeprowadzenie wstępnej weryfikacji aplikacji, jak również testów kompetencji itp. Jak widać zadań spoczywających na rekruterach jest wiele, bywają zróżnicowane. Z...

Czytaj więcej