Cyrkulacja pracowników w firmie

Proces rekrutacji nowego pracownika jest niestety długi i to zarówno dla pracodawcy jak i dla samego kandydata. Związane jest to między innymi z faktem iż często na jedno miejsce aplikacje składa wielu kandydatów. Niestety wiele z aplikacji, już na samym starcie, zostaje odrzuconych z przyczyn formalnych. Na przykład na stanowisko pracy inżynierskie przychodzą aplikacje osób bez odpowiedniego wykształcenia. Niestety wielka ilość takich złych i niewłaściwych CV powoduje, że właściwy kandydat może zostać niezauważony.

Dlatego też stanowisko takiej osoby jak specjalista do spraw rekrutacji jest wyjątkowo pożądane, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, gdzie następuje systematyczna cyrkulacja pracowników. Nie chodzi tu o zwolnienia, tylko o dobrowolne odejścia lub przejścia na emeryturę.

Ciekawostką dotyczącą tego stanowiska pracy jest fakt, że może go wykonywać w zasadzie każda osoba bez konieczności posiadania kierunkowego wykształcenia. Oczywiście wymagana jest wiedza z zakresu prawa pracy, podstaw psychologii oraz podobnych, jednak tego typu wiedza śmiało może być nabyta samemu. Zazwyczaj jako specjaliści do spraw rekrutacji pracują kobiety. Być może dlatego, że to jednak panie posiadają tę słynną intuicję.

Your email address will not be published. Required fields are marked *