Jakich błędów nie popełniać podczas pisania CV?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że każde Curriculum Vitae powinno być przygotowane pod konkretną ofertę pracy. Następnie bezwzględnie należy wystrzegać się poniższych, najczęściej popełnianych przez kandydatów błędów.

1)Dane osobowe. Zdjęcie do CV musi by profesjonalne, aplikacja ze zdjęciem mającym charakter prywatny od razu jest odrzucana. Kolejną istotną sprawą jest adres mailowy. Poważny kandydat postara się o maila rozpoczynającego się jego imieniem i nazwiskiem oraz mającego właściwą domenę. Absolutnie należy wystrzegać się e-maili typu ksywka@…, albo ….@profilrandkowy.pl

2)Błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne. Nie do przyjęcia jest, wysłanie CV z błędami. Nie dość, że jest to wyrazem szacunku to jeszcze świadczy, albo o niedbalstwie, albo o niewiedzy, albo o zbytnim pośpiechu i roztrzepaniu.

3)Zbyt mało konkretne informacje. Specjaliści ds. rekrutacji oczekują zwięzłych informacji i konkretów. Nie należy rozpisywać się zbyt mocno, ale wyszczególnić wszystkie te fakty dotyczące naszej osoby, które zainteresują przyszłego pracodawcę i będą odpowiadać wymaganiom stawianym w konkretnej rekrutacji.

4)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Aplikacja bez zamieszczonej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych)” w ogóle nie będzie uwzględniona, a kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji.

I na koniec najważniejsza rada: bezwzględnie należy wystrzegać się „koloryzowania” na temat swojego doświadczenia, wykształcenia, umiejętności itd. Informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych z pewnością zostaną zweryfikowane przez specjalistę ds. rekrutacji.

Your email address will not be published. Required fields are marked *