Osoby pragnące otrzymać zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji powinny spełnić kilka ważnych wymogów stawianych kandydatom przez pracodawców.

2

Specjalista ds. rekrutacji Ruda Śląska powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe, najchętniej na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, socjologii, pedagogiki, marketingu, ekonomii lub prawa, lub studia podyplomowe z zakresu HR. Bardzo ważną kwestią w procesie rekrutacyjnym jest również doświadczenie w rekrutacji i selekcji pracowników lub doświadczenie zawodowe zdobyte w dziale doradztwa personalnego i w obsłudze klienta. Ponadto, kandydat na stanowisko specjalisty ds. rekrutacji powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa pracy, technik i procedur rekrutacyjnych oraz znać w stopniu płynnym język angielski i w dobrym obsługę komputera. Specjalista powinien umieć prowadzić konstruktywne rozmowy i umieć wywoływać u rekrutowanych określone reakcje. Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy to osoba komunikatywna, otwarta i posiadająca dobrze rozwinięte umiejętności w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi, oraz gotowa do pracy pod presją czasu.  Specjalista powinien posiadać umiejętność delegowania zadań i dzielenia się swoją wiedzą, a poza tym musi umieć obserwować i wyciągać wnioski na podstawie otrzymanych informacji. Specjalistami ds. rekrutacji mogą być osoby niepełnosprawne ruchowo.

Miejscem pracy specjalisty jest biuro i praca w terenie, na którą wliczają się spotkania z klientami. Zawód specjalisty wymaga dużego zaangażowania pracownika, ponieważ praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z klientami i stresogennością sytuacji. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego i awansu, na przykład na stanowisko kierownika ds. rekrutacji.