O środowisku pracy

Praca specjalisty ds. rekrutacji odbywa się najczęściej w pomieszczeniach biurowych (gabinetach, salach konferencyjnych), a jego stanowisko pracy wyposażone jest zazwyczaj w meble biurowe, komputer, faks i telefon.

Specjalista to pracownik samodzielny, sam organizuje sobie zakres działań, choć robi to pod nadzorem przełożonych i we współpracy z pracownikami zaangażowanymi w proces rekrutacji. Podstawą pracy specjalisty jest utrzymywanie i nawiązywanie kontaktu z wieloma osobami, które reprezentują różny poziom kwalifikacji, kompetencji i wykształcenia. Kontakty te mają albo charakter poznawczy albo informacyjny.

Czas pracy specjalisty (specjalista ds. rekrutacji Tarnów) uzależniony jest od ilości zadań związanych z organizacją przedsiębiorstwa. W firmach posiadających jedną siedzibę, gdzie większość czynności wykonuje się na miejscu, czas pracy specjalisty nie przekracza zazwyczaj ośmiu godzin dziennie. Inaczej jest w przypadku firm, które mają swoje oddziały i filie na terenie całego kraju. Tutaj w okresach wzmożonej rekrutacji czas pracy sięga nawet 12 godzin dziennie.

Specjalista pracuje samodzielnie, choć może również zostać członkiem zespołu, gdy wymagana jest realizacja większego zadania. Wyniki jego pracy kontrolowane są każdorazowo po zakończeniu danego projektu rekrutacyjnego.

Specjalista ze względu na ciągły kontakt z ludźmi musi dbać o swój wygląd zewnętrzny. W pracy na ogół obowiązuje ubiór reprezentacyjny.