O zawodzie

Specjalista ds. rekrutacji jest osobą odpowiedzialną za planowanie i realizację procesów rekrutacyjnych. Wśród głównych obowiązków pracownika najważniejszym jest samodzielne planowanie i prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na różne stanowiska. Na obowiązek ten składają się prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów psychologicznych, a także podejmowanie działań organizacyjnych związanych z tworzeniem centrum oceny. Co więcej, specjalista jest również odpowiedzialny za:

  • zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie i Internecie,
  • reprezentowanie firmy na Targach Pracy,
  • organizowanie Programów Praktyk,
  • prowadzenie bezy danych CV,
  • administrowanie zewnętrzną stroną internetową i wewnętrzną bazą rekrutacyjną,
  • współpracę z agencjami rekrutacyjnymi,
  • szkolenia kadry kierowniczej w zakresie efektywnej rekrutacji personelu.

Specjalista ds. rekrutacji może zostać zatrudniony w agencjach pośrednictwa pracy, urzędach pracy, firmach związanych z doradztwem personalnym, w firmach szkoleniowych, outsourcingowych oraz posiadających w swoich strukturach działy zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarobki w zawodzie specjalisty zależą od lokalizacji zakładu pracy i prestiżu firmy. Średnie wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji kształtuje się w przedziale 3000 – 6000 zł i wyżej. Dodatkowo, specjaliści otrzymują laptopy, telefony komórkowe, możliwości szkolenia zawodowego i refundacje posiłków w miejscu pracy.