Konsultant ds. Rekrutacji / Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

NES Global Talent specjalizuje się w rekrutacji dla firm z sektorów budownictwa, nafty i gazu, energetyki, produkcji i property. NES na świecie posiada 45 biur w 28 krajach, firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008, jest laureatem wielu międzynarodowych nagród, zatrudnia ponad 500 doświadczonych konsultantów. Obecnie do odziłu w Warszawie prowadzimy rekrutacje na stanowiska konsultantów i młodszych konsultantów.

 

Konsultant ds. Rekrutacji / Starszy Konsultant ds. Rekrutacji
Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba na stanowisku Konsultanta ds. Rekrutacji weźmie udział w realizacji projektów rekrutacyjnych w obszarach technicznych na stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Rola dotyczy zarządzania dwoma procesami:

 

Rekrutacji i Selekcji Kandydatów


Proces ten wymaga umiejętności poszukiwania i analizy profili zawodowych najlepszych kandydatów w ramach prowadzonej rekrutacji. Umiejętności budowania długofalowych relacji z najlepszymi kandydatami poprzez dobre zrozumienie oczekiwań poszczególnych osób wobec rozwoju zawodowego oraz adresowanie adekwatnych ofert stanowiących wartość dodaną dla kandydatów.

 

Budowania i utrzymania relacji z Klientami NES.


Proces ten wymaga wnikliwej analizy profilu działalności firmy, poznania kultury organizacyjnej klienta, zaangażowania w budowanie długofalowej relacji z poszczególnymi managerami firmy poprzez profesjonalne i zorientowane na rezultat prowadzenie rekrutacji. Dbanie o markę klienta podczas prowadzenie w jego imieniu rekrutacji, poszukiwanie najbardziej dopasowanych kandydatów, których pozyskanie będzie budować pozycję klienta na rynku.

Kluczowe są kompetencje ogólne: umiejętność komunikacji z ludźmi w języku polskim oraz angielskim, umiejętność słuchania, przewidywania, przejmowania inicjatywy, zorientowanie na cel, umiejętność samodzielnego krytycznego myślenia, myślenie out of box, motywacja do osiągnięć oraz wytrwałość. Ważnym aspektem pracy konsultanta jest umiejętność poszukiwania informacji m.in w Internecie, budowanie networku, udział w konferencjach.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.