Administrator ds. Personalnych

Kancelaria Corpus Iuris jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Jesteśmy prężną i szybko rozwijającą się Firmą. Naszym największym atutem są nasi Pracownicy, dajemy im dużą swobodę działania i możliwość wdrażania kreatywnych rozwiązań.

Jeśli jesteś osobą nastawioną na rozwój i realizację celów, potrafiącą prowadzić negocjacje, to miejsce idealne dla Ciebie! Obecnie szukamy osób na stanowisko:

Administrator ds. Personalnych
Miejsce pracy: Warszawa
Opis Stanowiska:
 • realizacja projektów rekrutacyjnych w pełnym cyklu, czyli od zdefiniowania profilu / profili poszukiwanych osób z zatrudniającym managerem/ liderem przez zaplanowanie odpowiednich działań (ogłoszenia, agencje rekrutacyjne, social media etc.) po finalizację rozmów z wybranymi kandydatami jak i prowadzenie szkoleń wprowadzających (induction) dla osób rozpoczynających pracę,
 • dbałość o prawidłowy przebieg procesu rekrutacyjnego tak aby był zgodny z wewnętrznymi standardami jak i przyjętą polityką firmy,
 • kreowanie nowych dróg docierania i pozyskiwania właściwych kandydatów,
 • współpraca z innymi departamentami firmy
 • dbanie rozwój pracowników (wdrożenia, szkolenia, oceny pracownicze oraz systemy motywacyjne)
 • udział w projektach HR (budowanie marki pracodawcy Employer Branding)
 • przygotowywanie i aktualizacja regulaminów stanowiskowych, regulaminu pracy, wynagrodzeń czy innych na daną potrzebę
 • zarządzanie pakietami benefitów, zarządzanie flotą oraz kwestiami z zakresu dostaw usług telekomunikacyjnych
 • bliska współpraca z kadrą managerską z poszczególnych obszarów biznesu w zakresie tworzenia i realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi
 • codzienna współpraca z usługodawcą zewnętrznym w zakresie kadr
 • administrowanie dokumentacją- protokoły, zestawienia, procedury
 • bieżąca współpraca z administracją budynku
Profil kandydata:
 • min 2-3 letnie doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku w różnorodnych działaniach z zakresu tzw. miękkiego HR
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność oraz proaktywność
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • bardzo dobra organizacja
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • nastawienie na skuteczne i etyczne działanie
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
Oferujemy:
 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
 • samodzielne stanowisko pracy oraz odpowiednie narzędzia pracy
 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów tj. ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, pakiet sportowy oraz dofinansowanie do kart ZTM
 • pracę w firmie, której dynamika niesie za sobą ciągłe nowe możliwości
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Corpus Iuris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83,01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220133, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gci.pl; poprzez email: daneosobowe@gci.pl; telefonicznie 539 733 993; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

1. w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

2.w przypadku, w którym wyraził Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o., podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.4.Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione innym podmiotom przetwarzającym

6.Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w/w spółkom.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d)przenoszenia danych;
e)wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Dołącz do CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne brały udział w procesie rekrutacji w przyszłości dołącz do CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Podobne oferty