Koordynator Regionu ds. Rekrutacji

HR for Business Sp. z o.o. – spółka należąca do Grupy Kapitałowej IMPEL – poszukuje osoby na stanowisko:

Koordynator Regionu ds. Rekrutacji
Miejsce pracy: Szczecin

 

Stanowisko mobilne związane z pracą operacyjną na terenie przydzielonego Regionu:

woj. kujawsko – pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie.

 

Zadania:

 • planowanie strategii rekrutacyjnej z uwzględnieniem profilu oraz oczekiwań Klienta,
 • wdrażanie innowacji w procesie rekrutacji pracowników liniowych (branża: ochrona, sprzątanie, catering),
 • systematyczne budowanie i wdrożenia strategii marketingowej dla Regionu w obszarze rekrutacji, z uwzględnieniem specyfiki rynku i docelowej grupy odbiorców,
 • stałe monitorowanie rynku pracy w zakresie trendów, konkurencji i dostępności kandydatów,
 • udział w odprawach odbywających się wewnątrz organizacji,
 • dbałość o relacje i bieżące reagowanie na operacyjne problemy Regionu,
 • współpraca z osobami zarządzającymi kontraktami oraz Dyrektorami Oddziałów,
 • analiza zleceń rekrutacji pod kątem ich poprawności,
 • tworzenie raportów na potrzeby kadry zarządzającej.

Wymagania:

 • doświadczenie w koordynowaniu bieżącej pracy zespołu (4 osoby) – efektywne motywowanie podległych służb,
 • praktyczne doświadczenie w opracowywaniu oraz wdrażaniu skutecznych rozwiązań w zakresie strategii pozyskiwania kandydatów na stanowiska liniowe,
 • praktyczne doświadczenie w doborze oraz wdrażaniu odpowiednich narzędzi, metod rekrutacyjnych oraz monitorowaniu ich efektywności,
 • znajomość rynku pracy w zakresie pozyskiwania pracowników najniższego szczebla,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne, przywódcze, interpersonalne,
 • wysoka orientacja na efekty i jakość działań, umiejętność budowania relacji na różnych szczeblach w organizacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • łatwość w podejmowaniu decyzji, także w sytuacjach kryzysowych,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • elastyczność i otwartość w poszukiwaniu rozwiązań natury operacyjnej,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • chęć pracy w zmiennym oraz dynamicznym środowisku „rynku pracownika”,
 • czynne prawo jazdy kat. B – gotowość do wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 • bardzo samodzielne stanowisko,
 • wpływ na strategię rekrutacyjną spółki w zakresie pozyskiwania pracowników liniowych,
 • wiele ciekawych wyzwań zawodowych.
Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR for Business Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel Facility Services Sp. z. o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

HR for Business Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Podobne oferty