Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Spraw Pracowniczych

Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista

w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi

w Biurze Spraw Pracowniczych

 

Numer ogłoszenia: BSP/22/63

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa na zastępstwo

 

Termin składania ofert 25.04.2022 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
 • koordynowanie projektów z zakresu EB;
 • koordynacja i wdrażanie procesów i projektów HR w przypisanym obszarze;
 • przygotowywanie raportów i analiz z zakresu HR;
 • koordynowanie procesu ocen pracowniczych, w tym oceny 360 stopni;
 • wspieranie procesu zarządzania kompetencjami;
 • wspieranie procesu wdrażania nowych pracowników;
 • udział w nowatorskich projektach o zasięgu ogólnopolskim.

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia) potwierdzone kopią świadectwa ukończenia szkoły wyższej
 • Lata pracy zawodowej:
  • w przypadku stanowiska młodszego specjalisty - minimum 1 rok pracy zawodowej
  • w przypadku stanowiska specjalisty – minimum 3 lata pracy zawodowej
  • w przypadku stanowiska starszego specjalisty – minimum 4 lata pracy zawodowej
 • Potwierdzone kopiami świadectw pracy
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze HR
 • Minimum 1 rok doświadczenia w obszarze prowadzenia rekrutacji

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • praktyczna wiedza na temat narzędzi wspierających procesy HR;
 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej;
 • wychodzenie z inicjatywą;
 • analityczne myślenie;
 • nastawienie na budowanie relacji opartych na zaufaniu i współpracy;
 • skuteczność w doprowadzaniu spraw do końca;
 • zdolność do szybkiego i sprawnego dostosowania się do okoliczności i radzenia sobie z daną sytuacją;
 • dokładność, pracowitość i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • motywacja i chęć do wprowadzania usprawnień i realizacji własnych pomysłów;
 • umiejętność szybkiego uczenia się i chęć do nabywania nowych umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl