Rekruter

Corten Medic jest dynamicznie rozwijającym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym kompleksowe usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Corten Medic rozpoczęło swoja działalność w 1993 roku. Działania firmy opierają się na stałym dostosowywaniu się do potrzeb Pacjentów, ciągłej trosce o ich zdrowie, jak również promocję zdrowia wśród Pacjentów i ich rodzin. Aby sprostać tym wymaganiom firma wdraża najnowsze rozwiązania w zakresie diagnostyki i leczenia chorych, unowocześnia bazę sprzętową, usprawnia stosowane technologie medyczne, zaś pracownicy zarówno medyczni jak i pozostały personel dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji.

W związku z rozwojem struktur organizacyjnych firma poszukuje pracownika na stanowisko:

Rekruter
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • Planowanie i realizacja projektów rekrutacyjnych,
 • Samodzielne i aktywne poszukiwanie kandydatów zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy, w szczególności średniego personelu medycznego oraz personelu obsługi pacjenta (m.in. pozyskiwanie bezpośrednie),
 • Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi, agencjami pracy tymczasowej, uczelniami wyższymi i Urzędami Pracy,
 • Budowa bazy kandydatów oraz stworzenie kanałów pozyskiwania lekarzy,
 • Prowadzenie i administrowanie procesami rekrutacji i selekcji zgodnie z procedurami firmy oraz zapewnienie procesu ich poszerzenia i rozwoju,
 • Monitorowanie procesu zatrudnienia i wdrażania pracowników (onboarding),
 • Współpraca i szkolenie kadry kierowniczej w zakresie efektywnej rekrutacji członków zespołów pracowniczych.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe - lub w trakcie nauki ( studia zaoczne), preferowane kierunki: psychologia społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
 • Znajomość metod direct searchu
 • Dobra znajomość portali pracy oraz mediów społecznościowych
 • Zainteresowanie rozwojem w obszarze rekrutacji
 • Nastawienia na wytrwałą realizację założonych celów 
 • Samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania
Oferujemy:
 • Możliwość rozwoju w obszarze HR w branży medycznej
 • Miłą i przyjazną atmosferę w zespole chętnie dzielącym się wiedzą
 • Nowoczesne narzędzia pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w Warszawie (02-784),przy ul. Dunikowskiego 10 w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dodatkowo:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółki z Grupy Corten Medic.
W przypadku nie umieszczenia odpowiedniej klauzuli Pana/Pani aplikacja nie weźmie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w 02-784 Warszawie, ul. Dunikowskiego 10 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganych przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo cofnąć na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podobne oferty