Specjalista do spraw rekrutacji i obsługi kontraktów - język niemiecki

Specjalista do spraw rekrutacji i obsługi kontraktów - język niemiecki
Specjalista do spraw rekrutacji i obsługi kontraktów - język niemiecki
Region wykonywanej pracy: Kościerzyna


Opis stanowiska:

 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 • tworzenie i zamieszczanie ogłoszeń o pracę
 • organizacja i koordynacja wyjazdu pracowników
 • bieżąca współpraca z partnerami biznesowym
 • tworzenie raportów dla zarządu

Wymagania:

 • dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie – warunek  konieczny
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra organizacja pracy
 • mile widziane doświadczenie w rekrutacji lub obsłudze klienta (warunek niekonieczny)
 • wykształcenie minimum średnie
 • mile widziani również studenci studiów zaocznych oraz absolwenci
 • pierwszy miesiąc pracy odbywa się w Gdyni. Docelowo praca jest w biurze w Kościerzynie.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę po okresie próbnym
 • dobre wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju oraz pakiet szkoleń
 • wykorzystanie języka niemieckiego w codziennej pracy
 • pracę w dynamicznym zespole, zapewniającym wsparcie i dobrą atmosferę
Zgoda na elektroniczne przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.Nr.133 poz 883)

TAK/NIE

* Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Haus-Care.com Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w ul. Sienkiewicza 85/87, lok.8, 90-057 Łódź , tel.: 786864190, adres e-mail: biuro@haus-care.com

2) Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb rekrutacji lub pośrednictwa pracy.

3) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące cofnięcia zgody, usunięcia/modyfikację/sprostowanie danych należy zgłaszać na adres administratora danych lub na adres mailowy: biuro@haus-care.com

4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja umownego celu.

5) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach pośrednictwa pracy. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy ubezpieczeniowe.

6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.

Podobne oferty