Specjalista ds. Procesów HR (Rekruter/ka)

Specjalista ds. Procesów HR (Rekruter/ka)
Miejsce pracy: Warszawa
TWOJE ZADANIA:
 • prowadzenie rekrutacji na stanowiska eksperckie i menedżerskie w Centrali,
 • poszukiwanie najlepszych źródeł pozyskiwania kandydatów, w tym metodą direct search,
 • budowanie pozytywnych doświadczeń kandydatów i wdrażanie najlepszych praktyk z zakresu CX,
 • wsparcie działań z zakresu budowania wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • prowadzenie i udział w projektach HR i crossfunkcyjnych.
NASZE WYMAGANIA:
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku rekrutera,
 • doświadczenie w prowadzeniu direct search,
 • znajomość narzędzi rekrutacyjnych (testy, AC),
 • wiedza i doświadczenie z zakresu Employer Brandingu,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie min. B2,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • chęć pracy w kulturze organizacyjnej, opartej na wartościach: pasja, wszystko jest możliwe, jeden zespół, dobrze za pierwszym razem
To oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Coroczną podwyżkę (uzależnioną od wyników finansowych firmy i indywidualnej oceny rocznej)
 • Pakiet opieki medycznej lub ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • DHLowe szanse na rozwój:
  • w 2020 roku ok. 14 % Pracowników awansowało dzięki rekrutacjom wewnętrznym oraz w ramach ścieżek karier
  • posiadamy 24 autorskie szkolenia wewnętrzne oraz narzędzia wspierające Cię w planowaniu rozwoju
  • osoby z najwyższym potencjałem są włączane do Programu Talenty
  • ucz się języka angielskiego lub niemieckiego na platformie E-TUTOR na preferencyjnych warunkach
Benefity
 • dodatek świąteczny do 1250 zł brutto
 • wczasy pod gruszą do 850 zł brutto
 • zniżki na przesyłki DHL
 • konkursy dla Pracowników
 • nagrody jubileuszowe
 • prezenty z okazji narodzin dziecka
 • stypendia dla dzieci
 • pożyczki na preferencyjnych warunkach
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • program poleceń
 • inicjatywy dobroczynne
DHL Parcel Polska sp. z o.o. (dalej „DHL”) żąda podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, a w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – także dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). W szczególności DHL nie żąda przesyłania zdjęcia. Podanie przez Ciebie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez DHL oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie tych danych. Przesłanie przez Ciebie zdjęcia, oznacza wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych nim objętych. Jeśli przekazane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia w szczególności orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności) DHL będzie przetwarzał w/w dane na podstawie artykułu 22[1] § 4 Kodeksu pracy.
Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, napisz do IOD na adres: dpo.parcel@dhl.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w tym w celu komunikacji z tym związanej, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego oraz – w uzasadnionych przypadkach - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem: https://www.dhlparcel.pl/pl/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html (zakładka: Kandydat do pracy (aplikacja składana w odpowiedzi na prowadzony proces rekrutacyjny)).

Podobne oferty