Specjalista ds. Rekrutacji IT

Jesteśmy Polską firmą z własnym kapitałem i pomysłami na rozwój.

 

Tworzymy i wdrażamy rozwiązania pomagające usprawnić procesy produkcyjne i około produkcyjne oparte na systemach IT, automatyce oraz aplikacjach dedykowanych. Możemy pochwalić się wysokimi kompetencjami z dziedziny informatyki przemysłowej, programowania, automatyki, integracji i administracji systemów, a także innych obszarów powiązanych z nowoczesnymi technologiami.

 

Współpracujemy z dużymi korporacjami oraz z pojedynczymi zakładami produkcyjnymi.

Naszych Klientów, którzy nam zaufali, można poznać na naszej stronie internetowej (https://queris.pl/klienci)

Specjalista ds. Rekrutacji IT
Miejsce pracy: Piekary Śląskie
Kluczowe zadania:
 • Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiskach z obszaru IT, w tym:
  • tworzenie i publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych,
  • organizowanie kalendarza spotkań rekrutacyjnych,
  • prowadzenie wstępnych rozmów z kandydatami w celu weryfikacji dopasowania do profilu stanowiskowego,
  • poszukiwania nowych kanałów pozyskiwania, w tym direct search,
  • współpraca z uczelniami i biurami karier w zakresie pozyskania potencjalnych pracowników.
 • Koordynowanie oraz rozwijanie programów ukierunkowanych na wzmacnianie motywacji pracowników, atmosfery oraz integracji w zespole.
 • Współpraca z wewnętrznymi działami, zespołami projektowymi oraz partnerami biznesowymi.
Oczekiwania:
 • Doświadczenie w realizacji projektów rekrutacyjnych w IT – minimum 2 lata.
 • Znajomość narzędzi i sposobów dotarcia do kandydatów – specjalistów IT oraz umiejętność wykorzystania ich w praktyce.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Wysokie umiejętności interpersonalne.
 • Nastawienie na budowanie relacji i umiejętność pracy w zespole.
Benefity:
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Parking dla pracowników
Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Queris sp z o.o.( zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016., zwanym RODO). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Pełną informację odnośnie przetwarzania danych osobowych :
Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan / Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W każdym czasie może Pan / Pani wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem queris@queris.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom w Grupie Nomax*, na potrzeby prowadzenia rekrutacji.

Ma Pan / Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych. Ma Pan / Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/ Pani dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez czas trwania procesu rekrutacji i usuwamy je niezwłocznie po tym okresie, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy.

Przypominamy, że w przesłanym CV powinien Pan / Pani zamieścić następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Queris Sp. z o.o., w tym przekazanie moich danych innym podmiotom w Grupie Nomax, tj. Nomax Investments Sp. z o.o. oraz spółkom zależnym i powiązanym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanym RODO). Jednocześnie wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” *przez podmioty Grupy Nomax rozumie się spółki zależne i spółki powiązane z Nomax Investments sp. z o.o.