Specjalista ds. Rekrutacji

Ogłoszenie numer: 6918885, z dnia 2022-05-11

Port-to-Port Immigration Services z siedzibą w Kanadzie (Halifax, Nova Scotia) jest agencją pracy, poszukuąca pracowników o różnym poziomie wyszkolenia i kwalifikacji dla pracodawców z Kanady.

Компания Port-to-Port Immigration Services является лицензированным иммиграционным консультантом с  главным офисом в Канаде (Галифакс, Новая Шотландия). Мы занимаемся поиском сотрудников различного уровня подготовки и квалификации для работодателей из Канады.

Specjalista ds. Rekrutacji

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
 • Aktywne pozyskiwanie wymaganych kandydatów;
 • Przygotowywanie i publikacja ogłoszeń w mediach społecznościowych i portalach ogłoszeniowych;
 • Raportowanie o postępach w realizacji procesów rekrutacyjnych;
 • Poszukiwanie nowych źródeł i sposobów pozyskiwania kandydatów.

 

 • Ведение процессов подбора персонала;
 • Активный поиск необходимых кандидатов;
 • Подготовка и размещение рекламных объявлений в социальных сетях и рекламных порталах;
 • Отчетность о ходе реализации процессов подбора персонала;
 • Поиск новых источников и методов привлечения кандидатов.

Wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku - warunek konieczny;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego - warunek konieczny;
 • Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych;
 • Znajomość technik i narzędzi rekrutacyjnych;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność i odpowiedzialność.

 

 • Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет - обязательное условие;
 • Очень хорошее знание английского, польского, украинского, русского - необходимое условие;
 • Практический опыт ведения процессов подбора персонала;
 • Знание технологий и инструментов подбора персонала;
 • Очень хорошая организация собственной работы;
 • Умение работать в условиях цейтнота;
 • самостоятельность и ответственность.

Oferujemy

 • Możliwość pracy zdalnej;
 • Atrakcyjną podstawę + system premiowy;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Pracę w młodym, ambitnym międzynarodowym zespole.

 

 • Возможность удаленной работы;
 • Привлекательная база + бонусная система;
 • Необходимые рабочие инструменты;
 • Работа в молодой амбициозной международной команде.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty