Specjalista ds. Rekrutacji

Podejmij wyzwanie

Specjalista ds. Rekrutacji
(Warszawa)
CEL PRACY
 • prowadzenie i koordynacja projektów rekrutacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji administracyjnej dotyczącej rekrutacji
 • analiza i selekcja aplikacji pod kątem konkretnych projektów
 • udział w przygotowaniu i koordynacji szkoleń
 • archiwizacja dokumentów, w tym dokumentacji szkoleniowej
 • przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby działu
OCZEKUJEMY
 • minimum roczne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów rekrutacyjnych
 • wykształcenie kierunkowe (psychologia, socjologia, ZZL)
 • wiedza z zakresu prawa pracy
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • znajomość technik pozyskiwania i selekcji kandydatów
 • znajomość trendów zachodzących na rynku pracy oraz wiedza z zakresu narzędzi rekrutacyjnych
 • kreatywność i umiejętność pracy pod presją czasu
 • silna motywacja do działania oraz nastawienie na realizację celów
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • dokładność, sumienność i skrupulatność
 • doskonała organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.