Specjalista ds. Rekrutacji

Vos Logistics specjalizuje się w dostarczaniu usług transportowych i logistycznych.

Grupa Vos zatrudnia około 3000 pracowników w 30 oddziałach na terenie całej Europy. Firma dysponuje nowoczesną flotą 1400 pojazdów, 4000 jednostek transportowych oraz 300,000 m2 powierzchni magazynowej.

Siła Grupy Vos tkwi w połączeniu innowacji, wysoko rozwiniętej sieci europejskich połączeń, systemów informacyjno-komunikacyjnych i jakości świadczonych usług.

Specjalista ds. Rekrutacji
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Organizowanie i prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i niższego szczebla, w szczególności kierowców samochodów ciężarowych pow.3,5 tony (redagowanie i publikacja ogłoszeń, selekcja aplikacji, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, administracja bazą aplikacji)
 • Skuteczne pozyskiwanie odpowiednich kandydatów (m.in. metodami tradycyjnymi, metodą Direct Search)
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (portale internetowe, agencje pracy tymczasowej, firmy doradztwa personalnego)
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z kandydatami oraz współpraca z partnerami biznesowymi
 • Aktywny udział w procesach wdrażania pracowników do pracy (on-boarding, szkolenia)
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez działania employer brandingowe
 • Udział w przygotowywaniu kampanii rekrutacyjnych oraz budujących markę Pracodawcy na poziomie lokalnym i korporacyjnym (współpraca międzynarodowa)
 • Monitorowanie rynku pracy, tworzenie benchmarków
Oczekiwania:
 • Minimum roczne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i niższego szczebla w obszarze transportu i logistyki lub pokrewnych przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i metod
 • Doświadczenie w rekrutacji osób na stanowiska Kierowców samochodów ciężarowych pow. 3,5 tony oraz znajomość branży logistycznej będzie bardzo dużym atutem
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację – warunek konieczny
 • Znajomość metod i źródeł aktywnego pozyskiwania kandydatów, w tym z wykorzystaniem narzędzi online i mediów społecznościowych
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz budowania długotrwałych relacji biznesowych
 • Zaangażowanie i wysoka orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność planowania i ustalania priorytetów, samodzielność w działaniu,
 • Dyspozycyjność i gotowość do podroży służbowych
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Pracę w dużej, międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Benefity: opieka medyczna, dofinansowanie do karty sportowej
 • Niezbędne narzędzia pracy, w tym służbowy telefon komórkowy
 • Szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy

Nasze wartości: Bezpieczeństwo, Dbałość o klienta, Profesjonalizm, Zrównoważony rozwój, Elastyczność

 

We simplify.  Whatever it takes

 • Nowoczesna flota ciężarówek
 • Wysokiej jakości zaplecze socjalne (bazy zagraniczne)
 • Prywatna opieka zdrowotna
 • Efektywne szkolenia
 • Doskonalenie techniki jazdy
 • Mobilne narzędzia pracy
 • Odzież firmowa i wyposażenie niezbędne do pracy
 • Służbowy telefon komórkowy
Administratorem Państwa danych osobowych jest VOS LOGISTICS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa). Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesztutaj.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VOS LOGISTICS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000054495, NIP: 7690502839, kapitał zakładowy w wysokości 1.003.000,00 zł, kontakt administratordanych@voslogistics.com. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@voslogistics.com.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych (o ile zgoda została udzielona) rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a. w zakresie danych osobowych, takich jak: dane personalne, dane do kontaktu oraz dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postaci przeprowadzania procesu rekrutacji;
b. w zakresie pozostałych danych (o ile zostały podane) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile została udzielona) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych rekrutacji.
5. Podanie danych personalnych, danych do kontaktu oraz danych dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 4. b., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV, oraz spółki z grupy VOS.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres trwania obecnej rekrutacji, natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat od zakończenia obecnej rekrutacji.
8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia każdej ze zgód, o których mowa w pkt 4. b., w dowolnym momencie.
10. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na etapie rekrutacji mogą być Państwo poproszeni o rozwiązanie testów kompetencyjnych, osobowościowych lub rekrutacyjnych (profilowanie), jednak wyniki tych testów nie będą stanowiły podstawy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

Podobne oferty