Specjalista / Specjalistka ds. rekrutacji (rozwój w kierunku HR BP)

Wielton S.A. jest największym w Polsce producentem naczep, przyczep oraz zabudów na samochody ciężarowe, znajduje się też w czołówce branży w Europie i na świecie. Mimo że działamy w 35 krajach Europy, Azji i Afryki, pozostaliśmy polską firmą i jesteśmy mocno związani z lokalną społecznością. Obecnie w centrum produkcyjnym w Wieluniu pracuje blisko 2000 osób. Każdy z nas ma za sobą własną drogę: różnimy się wiekiem, poglądami i doświadczeniem. Ale sprowadziło nas tu wspólne marzenie, by pracować w stabilnej firmie, wśród kolegów, gdzie każdy lubi to, co robi.

 

Chcesz współpracować ze świetnymi ekspertami i brać udział w projektach, które wyprzedzają konkurencję?

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

Specjalista / Specjalistka ds. rekrutacji (rozwój w kierunku HR BP)
Główne obowiązki:
 • Prowadzenie kompleksowych procesów rekrutacyjnych end-to-end,
 • Dbanie o pozytywny candidate experience w trakcie procesu rekrutacji i onboardingu,
 • Współpraca z Hiring Managerami zlecającymi zapotrzebowania rekrutacyjne,
 • Koordynacja procesu zatrudnienia nowego pracownika do momentu jego dołączenia do firmy,
 • Poszukiwanie nowych sposobów na skuteczne dotarcie do kandydatów, doskonalenie i optymalizowanie obecnych narzędzi rekrutacyjnych,
 • Uczestniczenie w działaniach z zakresu Employer Branding, promowanie firmy wśród kandydatów na rynku pracy,
 • Aktywność w proponowaniu i wdrażaniu projektów HR odpowiadających na potrzeby biznesu.
Wymagania:
 • Minimum rok doświadczenia zawodowego w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia lub pokrewne,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość języka rosyjskiego /ukraińskiego,
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji z kandydatami oraz klientem wewnętrznym,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • Samodzielność i umiejętność priorytetyzacji zadań oraz efektywnej organizacji własnego czasu pracy,
 • Pozytywne nastawienie oraz determinacja w dążeniu do celu.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o wybraną przez Ciebie formę współpracy (UoP/B2B)
 • System premiowy, w którym nagradzany jest każdy sukces,
 • Dostęp do pakietu benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie zajęć sportowych),
 • Rozwój w kierunku funkcji HRBP - kompleksowej opieki z zakresu „miękkiego” HR nad dedykowanym obszarem biznesowym,
 • Współpracę i wsparcie zgranego, pozytywnego zespołu rekruterów
Jeżeli:
 • Jesteś graczem zespołowym, chętnie wspierasz innych,dzielisz się wiedzą i jesteś nastawiona/-y na realizację wspólnych celów,
 • Interesujesz się employer brandingiem i masz doświadczenie w tym zakresie (mile widziane),
 • Lubisz wyzwania i stawiasz sobie ambitne cele
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Podobne oferty