Specjalista w Dziale Kadr i Rozwoju Zawodowego

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista w Dziale Kadr i Rozwoju Zawodowego
Warszawa

Kopernik to zespół ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, otwartych, ciekawych świata i gotowych na niekonwencjonalne wyzwania. Dołącz do nas!


Twoje zadania:
 • Planowanie i prowadzenie procesów rekrutacji
 • Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla pracowników instytucji (zgłaszanie pracowników na szkolenia, prowadzenie rejestru szkoleń oraz udział w planowaniu i ewaluacji szkoleń w ramach określonego budżetu)
 • Proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań tworzących przyjazne środowisko pracy oraz wspierających dobrostan pracowników (wellbeing)
 • Współpraca przy sporządzaniu i aktualizowaniu opisów stanowisk pracy
 • Współudział w innych projektach i działaniach z obszaru miękkiego HR
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • Min. 3- letniego doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Wykształcenia wyższego (mile widziane kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia)
 • Praktycznej znajomości zagadnień z zakresu „miękkiego HR” w szczególności z zakresu rekrutacji i organizacji szkoleń
 • Doświadczenia w budowaniu i wdrażaniu rozwiązań tworzących przyjazne środowisko pracy oraz wspierające dobrostan pracowników
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych
 • Otwartości na współpracę, samodzielności oraz bardzo dobrej organizacji własnej pracy
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office
Oraz:
 • Inicjatywy oraz otwartości na poszukiwanie rozwiązań
 • Zainteresowania tematyką HR oraz śledzenia aktualnych trendów w tym obszarze
 • Empatii i łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu pozytywnych relacji
Dlaczego warto do nas dołączyć?
 • Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Gwarantujemy ciekawe wyzwania zawodowe oraz realny wpływ na działania z zakresu HR w instytucji
 • Zapewniamy benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, świadczenia z ZFŚS)

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Podobne oferty