Proces rekrutacji

Głównym zadaniem specjalisty ds. rekrutacji jest prawidłowy dobór pracowników na określone stanowisko pracy, co oznacza zgodność z ogólną strategią zatrudnieniową oraz aktualnymi wymaganiami pracodawcy.

Zapotrzebowanie na specjalistów ds. rekrutacji pojawiło się w wraz z wejściem w życie zasad wolnego rynku, gdyż razem z nim pojawiły się w Polsce problemy takie jak bezrobocie i konkurencja gospodarcza. Bezrobocie stwarza pracodawcom możliwość wyboru pracowników z szerokiej puli kandydatów, natomiast drugie sprawia, że w rekrutacjach wybierani są ci lepsi, wydajniejsi i bardziej twórczy, dzięki którym przedsiębiorstwo zapewnia sobie przewagę nad konkurentami. W wyborze najlepszych możliwych pracowników ma pomóc właśnie specjalista ds. rekrutacji Opole, którego celem jest wyśledzenie pracowników idealnych i pozyskanie ich dla firmy.

Proces doboru pracownika rozpoczyna się od analizy stanowiska pracy, czyli dokładnego określenia charakterystyki pracownika idealnego, jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, kwalifikacji i cech osobowych. Kolejnym etapem jest rozpoczęcie metod rekrutacyjnych, czyli poszukiwania kandydatów poprzez ogłoszenia publikowane w mediach i zamieszczane w urzędach pracy, poprzez kontakt z uczelniami i uczestnictwo w targach pracy. Selekcja kandydatów odbywa się za pomocą standardowego wywiadu oraz dodatkowych testów kompetencji i umiejętności. Często specjaliści stosują różne triki psychologiczne, by określić predyspozycje osobowościowe i intelektualne danego kandydata.