Rekrutacja w agencji pracy

Agencje pracy i pośrednictwa zatrudnienia poza personelem technicznym zatrudniają osoby z kwalifikacjami w dziedzinie rekrutacji. Specjaliści ds. rekrutacji odpowiadają za prowadzenie procesu rekrutacji, spotkania z kandydatami, przeprowadzenie wstępnej weryfikacji aplikacji, jak również testów kompetencji itp.

Jak widać zadań spoczywających na rekruterach jest wiele, bywają zróżnicowane. Z tego też powodu większe agencje pracy dzielą swój personel na działy kontaktu z zainteresowanymi pracą, kontaktu z pracodawcami, weryfikacji odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne, a nawet dział opracowania ogłoszeń o pracę. Wielostopniowy proces rekrutacji pracowników wyklucza element przypadku, czy też „znajomości”.

Jakość rekrutacji to wizytówka agencji zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. By była ona wysoka nie można pozwolić sobie na błędy. Każde ogłoszenie rekrutacyjne musi być zgodne z umową ze zlecającym rekrutacje, zaś każde spotkanie z potencjalnymi pracownikami przeprowadzone profesjonalnie wedle standardów rekrutacji. Liczy się punktualność, fachowość podejścia do oceny kwalifikacji, doświadczenia, jak również kultura rozmowy.

Your email address will not be published. Required fields are marked *