Jak specjalista rekrutacji wykorzystuje pytania behawioralne?

Jak specjalista rekrutacji wykorzystuje pytania behawioralne?

Metoda behawioralna jest wykorzystywana w procesach rekrutacyjnych od dawna. Specjaliści HR wykorzystują ją na rozmowach kwalifikacyjnych do weryfikacji umiejętności i doświadczenia kandydatów. U podstaw pytań behawioralnych leży przesłanka zakładająca zależność między przebytymi doświadczeniami, a ich wpływem na podejmowane decyzje w przyszłości. Pytania behawioralne to rodzaj pytań, który...

Czytaj więcej
Jakich błędów nie popełniać podczas pisania CV?

Jakich błędów nie popełniać podczas pisania CV?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że każde Curriculum Vitae powinno być przygotowane pod konkretną ofertę pracy. Następnie bezwzględnie należy wystrzegać się poniższych, najczęściej popełnianych przez kandydatów błędów. 1)Dane osobowe. Zdjęcie do CV musi by profesjonalne, aplikacja ze zdjęciem mającym charakter prywatny od razu jest odrzucana. Kolejną istotną sprawą jest adres mailowy...

Czytaj więcej
Za co odpowiada specjalista ds. rekrutacji

Za co odpowiada specjalista ds. rekrutacji

W dzisiejszych czasach bardzo ważnym i potrzebnym zawodem jest specjalista ds. rekrutacji. Jest to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie całościowego procesu rekrutacji do danej firmy. W dużych przedsiębiorstwach osoba ta pracuje na etacie – to znaczy, że odpowiada wyłącznie za rekrutację pracowników do firmy, w której jest zatrudniona. Może pracować również w agencjach HR, które zajmują

Czytaj więcej
Cechy personalne ważne w tym zawodzie

Cechy personalne ważne w tym zawodzie

W każdym zawodzie oprócz formalnego wykształcenia istotne są również cechy osobowe, które predysponują do pracy w zawodzie. W pracy jaką wykonuje specjalista ds. rekrutacji bardzo ważny jest tak zwany „szósty zmysł”. Jest to cecha, która pozwala bez weryfikowania konkretnych danych i dowodów podjąć jakąś decyzję. W przypadku headhuntera ten szósty zmysł dotyczy tego, czy kandydat

Czytaj więcej
Codzienne obowiązki specjalisty ds. rekrutacji

Codzienne obowiązki specjalisty ds. rekrutacji

Osoba na stanowisku specjalista ds. rekrutacji zatrudniona jest zwykle w agencjach headhuntingowych, czyli zajmujących się werbowaniem pracowników do pracy na różnych stanowiskach. Do codziennych obowiązków specjalisty ds. rekrutacji należy przede wszystkim układanie ogłoszeń o pracę i zamieszczanie ich w odpowiednich mediach na podstawie wymagań klienta co do preferowanych pracowników...

Czytaj więcej
Znalezienie odpowiedniego pracownika

Znalezienie odpowiedniego pracownika

Wzrost zatrudnienia jest dobrym i pożądanym zjawiskiem na rynku pracy. Świadczy on o rozwoju gospodarczym regionu lub kraju. Jednak niestety większe zatrudnienie niesie za sobą pewne techniczne problemy. Chodzi tu przede wszystkim o fakt potrzeby wprowadzenia procesu rekrutacji. Znalezienie odpowiedniego pracownika wcale nie jest łatwym zadaniem, gdyż należy wybrać z grupy kandydatów tego...

Czytaj więcej
Cyrkulacja pracowników w firmie

Cyrkulacja pracowników w firmie

Proces rekrutacji nowego pracownika jest niestety długi i to zarówno dla pracodawcy jak i dla samego kandydata. Związane jest to między innymi z faktem iż często na jedno miejsce aplikacje składa wielu kandydatów. Niestety wiele z aplikacji, już na samym starcie, zostaje odrzuconych z przyczyn formalnych. Na przykład na stanowisko pracy inżynierskie przychodzą aplikacje osób

Czytaj więcej
Zatrudnienie to wyzwanie

Zatrudnienie to wyzwanie

Zatrudnienie pracownika w przedsiębiorstwie to nie lada wyzwanie. Nowe miejsce pracy, przygotowanie całej otoczki socjalnej to tylko element tego przedsięwzięcia. Najważniejsze to znaleźć właściwych kandydatów i wśród nich wybrać tego najlepszego. To zadanie dla osoby zatrudnionej jako specjalista do spraw rekrutacji. Taki specjalista może być pracownikiem przedsiębiorstwa lub wykonywać...

Czytaj więcej
Rekrutacja – niełatwa praca

Rekrutacja – niełatwa praca

Bycie rekruterem wcale nie jest przyjemną i lekką pracą. Dokumenty nadsyłane w procesie rekrutacji muszą zostać sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym. To specjalista ds. rekrutacji decyduje czy dana aplikacja spełnia wymagania ogłoszenia, czy też zostaje odrzucona. Aby przeprowadzić rzetelny proces rekrutacji potrzeba mnóstwa czasu i wkładu pracy. Ponadto rekruter musi mieć pewną...

Czytaj więcej
Rekrutacja w agencji pracy

Rekrutacja w agencji pracy

Agencje pracy i pośrednictwa zatrudnienia poza personelem technicznym zatrudniają osoby z kwalifikacjami w dziedzinie rekrutacji. Specjaliści ds. rekrutacji odpowiadają za prowadzenie procesu rekrutacji, spotkania z kandydatami, przeprowadzenie wstępnej weryfikacji aplikacji, jak również testów kompetencji itp. Jak widać zadań spoczywających na rekruterach jest wiele, bywają zróżnicowane. Z...

Czytaj więcej
Poszukiwanie zatrudnienia

Poszukiwanie zatrudnienia

Rekruterzy również od czasu do czasu szukają pracy, czy to swej pierwszej, czy chcąc zmienić miejsce zatrudnienia. Umiejętność negocjacji warunków, prowadzenia rozmowy o pracę winna ich wspomóc w poszukiwaniach, jednak nie zawsze. Wydawać się może, ze specjalista ds. rekrutacji zna wszelkie możliwe chwyty rekruterów i nie powinien mieć najdrobniejszych problemów ze znalezieniem pracy dla...

Czytaj więcej
Rekrutacja zagraniczna

Rekrutacja zagraniczna

Kiedy zagraniczny pracodawca zwraca się do agencji pracy z prośbą o pomoc w poszukiwaniu pracowników w Polsce, wówczas do akcji wkracza specjalista ds. rekrutacji. To on komponuje treść ogłoszenia, zbiera aplikacje, analizuje je i przegląda odrzucając kandydatów nieadekwatnych do potrzeb finalnego pracodawcy. Rekrutacja zagraniczna nieco różni się od polskiej, dlatego też w tym celu w

Czytaj więcej