Oprócz wymagań związanych z posiadanym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami, kandydatom na specjalistów ds. rekrutacji stawia się również wymagania związane z psychologią oraz kondycją fizyczną i zdrowotną . Specjalista to w końcu osoba, która na co dzień funkcjonuje w społeczeństwie i kontaktuje się z innymi osobami, dlatego swoim stanem zdrowia i zachowaniem musi odpowiadać określonym normom.

5Specjalista ds. rekrutacji Kraków powinien wykazywać naturalne zainteresowanie kwestiami społecznymi i badać sprawy dotyczące człowieka i jego kontaktu z otoczeniem, głównie zawodowym. W tym zawodzie przydatne są zainteresowania naukowe, ponieważ pomagają one poszerzać swój warsztat i zwiększać możliwości. Ciągły kontakt z innymi ludźmi sprawia, że cechami niezbędnymi na tym stanowisku pracy są: otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. W pracy przydaje się również zdolność empatii i rozumienie sytuacji rozmówcy. Nie bez znaczenia w zawodzie specjalisty pozostaje odporność na stres, umiejętność pracy w trudnych sytuacjach i opanowanie.

Jeśli chodzi o wymogi fizyczne i zdrowotne, to do wykonywania zawodu specjalisty teoretycznie nie istnieją żadne przeciwwskazania fizyczne. Praktyka pokazuje jednak, że specjalista ds. rekrutacji powinien być osobą zdrową i wolną od dolegliwości utrudniających koncentrację na wykonywanych zadaniach. Na tym stanowisku pracy mogą pracować osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z tym, że warunki otoczenia muszą być wówczas dostosowane do potrzeb takich osób.