Praca w zawodzie specjalisty ds. rekrutacji jest po części pracą biurową, która odbywa się w zamkniętej przestrzeni biura. Specjalista ds. rekrutacji Rybnik kontaktuje się z klientami i kandydatami za pomocą telefonu, a następnie umawia na spotkania indywidualne odbywające się w firmie lub w terenie. W zależności od polityki firmy zatrudniającej specjalistów, spotkania z klientami i kandydatami mogą w większości odbywać się w miejscu pracy specjalisty lub w umówionym miejscu na terenie miasta.

3Gdy mówimy o przypadku, w którym specjalista większą część czasu pracy spędza w biurze możemy uznać jego pracę za pracę biurową, związaną z określonymi zagrożeniami wynikającymi z biurowego charakteru zajęcia.  W takiej sytuacji czynniki środowiska pracy i ich potencjalne skutki dla zdrowia w dużej mierze związane są z atmosferą panująca w biurze i wzajemnymi relacjami między współpracownikami. Do czynników tych należą:

przepracowanie, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który kierownik jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi – możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych.

długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku.