Zatrudnienie to wyzwanie

Zatrudnienie pracownika w przedsiębiorstwie to nie lada wyzwanie. Nowe miejsce pracy, przygotowanie całej otoczki socjalnej to tylko element tego przedsięwzięcia. Najważniejsze to znaleźć właściwych kandydatów i wśród nich wybrać tego najlepszego. To zadanie dla osoby zatrudnionej jako specjalista do spraw rekrutacji.

Taki specjalista może być pracownikiem przedsiębiorstwa lub wykonywać konkretne zlecenie sam będąc zatrudniony przez agencję pracy. Ponieważ obecnie mamy coś na kształt pracowniczego rynku pracy, czyli zmniejszenie się popytu na zatrudnienie w naszym kraju, dlatego też osoba rekrutująca ma trudniejsze zadanie. Wszystko także zależy od stanowiska na które się poszukuje oraz oferty finansowej ze strony pracodawcy.

Są jednak z naszym kraju regiony, gdzie pomimo nawet podwyższenia zarobku nie ma kandydatów na specjalistyczne stanowiska pracy. Wówczas to specjalista do spraw rekrutacji poszukuje pracownika z innych regionów lub nawet spoza kraju. Dlatego też osoby rekrutujące pracowników powinni znać co najmniej jeden język obcy. Nie tylko jest on istotny w stosunku do pracownika, ale także i wobec pracodawcy. Przecież wielu obcokrajowców jest menadżerami czy właścicielami firm w Polsce.

Your email address will not be published. Required fields are marked *