Znalezienie odpowiedniego pracownika

Wzrost zatrudnienia jest dobrym i pożądanym zjawiskiem na rynku pracy. Świadczy on o rozwoju gospodarczym regionu lub kraju. Jednak niestety większe zatrudnienie niesie za sobą pewne techniczne problemy. Chodzi tu przede wszystkim o fakt potrzeby wprowadzenia procesu rekrutacji.

Znalezienie odpowiedniego pracownika wcale nie jest łatwym zadaniem, gdyż należy wybrać z grupy kandydatów tego najlepszego. Zdarzają się jednak wypadki i to coraz częściej, że liczba kandydatów na odpowiednie stanowiska nie odpowiadają nawet liczbie miejsc.

Ażeby ułatwić poszukanie pracy i znalezienie właściwego pracownika stworzono takie stanowisko jak specjalista do spraw rekrutacji. Ze względów oczywistych takie stanowisko będzie występować przede wszystkim w dużych firmach. Natomiast małe przedsiębiorstwa lub instytucje, które przecież także potrzebują nowych pracowników, korzystają najczęściej z  pomocy firm zewnętrznych. Zleca im się po prostu zapotrzebowania na pracownika, a firma zewnętrzna przedstawia ostatecznych kandydatów, bez potrzeby ich wcześniejszej weryfikacji. To właśnie pierwszy etap procesu rekrutacji jest najgorszy, gdyż zazwyczaj co najmniej połowa aplikacji nie spełnia wymogów formalnych.

Your email address will not be published. Required fields are marked *